top of page

הורים יקרים שלום !

להלן הסבר קצר על הרישום.

 • מי שנרשם פעם ראשונה יש לבצע רישום של "בית אב" ורישום הילדים.

  • לאחר רישום זה ניתן להרשם לפעילות הצופים ולטיולים.

 • הורים אשר יש להם  כבר חשבון בצופים וילד נוסף הצטרף צריכים לעדכן את פרטי "בית האב" עם פרטי הילד שהצטרף.

 • הורים אשר פרטי הילד כבר מוזנים יכולים לגשת ישירות  לרישום.

 • הוראות רישום מלאות בלינק למטה.

רישום לשנת הפעילות תשפ"ד (2023-2024)

 • מיסי חבר:

  • שכב"צ -חניכי כיתות ד'- ט'  -  750 ש"ח לשנה.

  • שכב"ג -חניכי כיתות י' - יב' -  700 ש"ח לשנה.

  • רישום נעשה דרך פורטל ההורים.

 • הנחות אחים:

  • ילד שני במשפחה יזכה להנחה של 10%.

  • ילד שלישי במשפחה יזכה להנחה של 15%.

  • ילד רביעי ומעלה לא משלם.

  • ההנחה היא על המחיר הנמוך של בן משפחה באותו מפעל.

  • במידה וילד אחד שייך לשכב"צ וילד שני לשכב"ג יתכן ולא תנתן הנחה עקב הסבסוד המובנה לחניכי השכב"ג. 

 

 • סוגי אמצעי תשלום:

  • אשראי - ניתן לשלם ללא הגעה פיזית לשבט. ניתן לפריסה עד 5 תשלומים.​ שיטת התשלום המעודפת מבחינתנו והמומלצת ביותר. 

  • המחאה - יש צורך להגיע פיזית לשבט לצורך התשלום. המוטב בהמחאה צריך להיות "הנהגת שורק". ניתן לשלם עד 5 תשלומים.

  • מזומן יש צורך להגיע פיזית לשבט לצורך התשלום. תשלום בודד בלבד. לא צורת התשלום המועדפת.

 • הנחה סוציאלית

  • פרטים מלאים בעמוד יעודי, לחצו על הלינק להגיע.

 •  

 • הורים אשר נתקלו בבעיה ברישום מוזמנים לפנות לגזבר בדוא"ל בצירוף שם החניך, כיתה, ת.ז של החניך ותיאור הבעיה.

 • דוא"ל: sk.sahar.gizbar@zofim.org.il

bottom of page