top of page

נהלי זיכוי רשמיים של תנועת הצופים (תקציר):

  • הודעה על ביטול הינה רק דרך הלינק למעלה. התאריך הקובע לביטול הינו אוטומטי לפי הדיווח בטופס. ממליץ מאוד לא להתמהמה בהודעה.

  • אם מישהו נתקל בבעיה נא לשלוח מייל מיידית למרכז השבט ולגזבר (פרטים בדף צור קשר).

  • כל צורת הודעה אחרת אינה תקפה !!! למען הסר ספק הודעת וואטסאפ למדריך או מרכז אינה תקפה !

ביטולים והחזרים עבור דמי החבר בשנת הפעילות תשפ"ג 

א. במקרה של ביטול רישום שנתי - דמי הרישום לתנועה (275 ש"ח) לא יוחזרו אלא אם כן הביטול בוצע תוך 14 ימים ממועד הרישום.

ב. ביטול רישום למפעל (טיול , סמינר , קורס , מחנה) - ניתן לבטל השתתפות במפעל עד 72 שעות לפני המפעל:

  •  ביטול השתתפות עד 72 שעות ממועד המפעל - יוחזר סכום הרישום בניכוי 5% דמי ביטול.

  • ביטול השתתפות בשל מחלה או בידוד - מותנה בהצגת אישור רפואי, יבוצע החזר מלא בניכוי 100 ש"ח דמי ביטול.

  • ביטול השתתפות במהלך המפעל (לדוגמא: מחלה או בידוד במהלך טיול)אינה מזכה בהחזר.

ג. חישוב חודשי הזיכוי יעשו מהחודש העוקב ליום ההודעה(לדוגמא: ביטול ב-10.10 – יחושב זיכוי החל מחודש נובמבר). 

רישום צופים.png
bottom of page