top of page
 • הנחה סוציאלית

  • הורים אשר זקוקים להנחות בדמי הרישום או במהלך השנה יכולים לקבל הנחה.

  • שימו לב כי ההנחות ינתנו בהצגת מסמכים מתאימים (מסמכי רווחה ,תלושי שכר וכדומה) או הסבר מתאים.

  • התהליך מתבצע בדיסקרטיות מלאה מול גזבר השבט וניתן לפנות אליו ישירות ללא מעבר דרך ציוותי ההדרכה.

  • איך מתבצע התהליך?

   • יש להוריד את טופס הבקשה להנחה שנמצא בעמוד זה וגם בעמוד טפסים.

   • יש למלא את הטופס, לצרף מסמכים נדרשים לבקשת ההנחה.

   • יש להגיש טפסי בקשה כל שנה מחדש.

   • יש לשלוח את הבקשה וכל הטפסים הנדרשים לגזבר השבט בדוא"ל הבא: sk.sahar.gizbar@zofim.org.il.

  • שאלות ותשובות
   • יש לי שני ילדים בצופים האם אפשר לקבל הנחה?
    • כן. למשפחה שיש יותר מילד אחד ניתן לקבל הנחה אבל אין כפל הנחות. ​לידיעה, הנחות אחים אינן נחשבות הנחות סוציאליות.
   • מה הקריטריונים להנחה?​
    • בטופס הבקשה להנחה יש נספח א'. מירב הפרטים שם. מעבר למה שרשום שם לא ניתן לפרט יותר.
   • תוך כמה זמן אני צפוי לקבל תשובה לבקשה?​
    • לרוב מנסים לתת תשובה מהירה מאוד ועד פחות משבוע במיקרים ברורים שכל הטפסים הוגשו כנדרש.​​
 •  
 
bottom of page