top of page

מה זה צמי"ד? צרכים מיוחדים

•חניך לכל דבר כתפיסת עולם.

•משתתפים בימי הפעילות, הטיולים, מחנות, משלחות לחו"ל ושנת שירות.

•דגש עיקרי על שילוב איכותי ובלתי אמצעי תוך העמקת יכולות ומיומנות, הבניה קבוצתית, ערכית והנאה.

•אופציה לשילוב בתוך קבוצות רגילות במידה וניתן.

•מדריכים עוברים הכשרה משמעותית ע"י בעלי תפקידים בוגרים ומנוסים.

•עבודה בשיתוף עם ההורים. הורים  מוזמנים לקחת חלק בפעילויות כגון טיולים.

bottom of page