top of page

תנועת הצופים מורכב מ-3 רבדים של אוכלוסיות

 • הרובד הראשון - החניכים (כיתות ד' עד יב').

 •  הרובד השני - הדרג השכיר.

  • מרכז/ת הדרכה.

  • מרכז/ת מפעלים ולוגיסטיקה.

  • מלווה/ת קורס.

  • מדריכי/ות שכבה (מדריכי שכבות י',יא',יב').

 • הרובד השלישי - הדרג המתנדב.

  • ראש/ת שבט.

  • גזבר/ית שבט.

  • הורים פעילים.

 • צופים
 • עיריית נס ציונה
 • Facebook
 • Instagram
bottom of page