top of page

הורים יקרים שלום !

להלן הסבר קצר על הרישום.

  • מי שנרשם פעם ראשונה יש לבצע רישום של "בית אב" ורישום הילדים.

    • לאחר רישום זה ניתן להרשם לפעילות הצופים ולטיולים.

  • הורים אשר יש להם  כבר חשבון בצופים וילד נוסף הצטרף צריכים לעדכן את פרטי "בית האב" עם פרטי הילד שהצטרף.

  • הורים אשר פרטי הילד כבר מוזנים יכולים לגשר ישירות  לרישום.

  • הוראות רישום בלינק למטה.

bottom of page