top of page

הורים יקרים, חזק !

אנו שמחים להודיעכם על יציאתנו לטיול פסח שבטי של שבט סהר!

הטיול השבטי מיועד לחניכי ד' - ו' ויתקיים השנה ברמת הגולן.
להלן מספר פרטים חשובים. במידעון שמצורף לדף זה (קובץ נפרד) ריכזנו את כלל המידע על הטיול השבטי.

תאריכים:

הטיול יתקיים בימים ראשון – שלישי , 05-07.04.2020 .

אסיפת הורים:

בתאריך ה-4.3.2020 בשעה 20:30 נקיים אסיפת הורים בשבט בה יינתן הסבר מעמיק על הטיול.

אישור הורים:

 יציאה לטיול תתאפשר רק בהגשת אישור הורים בכתב.
הורה שנרשם בפורטל מתבקש להדפיס את ההצהרה ולהביאה חתומה לשבט.

עלות הטיול ומועדי הרשמה:

  • ד'-ו' - 480 ש"ח.

  • שכב"ג - 350 ש"ח.

  • ט' ושכב"ג שיוצא לטיול הנהגתי - 240 ש"ח.

  • סיום הרשמה ב-24.3.20 בשעה-20:00. לא יהיו רישומים אחרי תאריך זה.

מדיניות ביטולים:

  • עד 24.3.20 - החזר מלא.

  • עד 31.3.20 - החזר של 95%.

  • ביטול מ 1.4.20 - אין החזר פרט לבעיה רפואית ובמקרה זה ההחזר יהיה עלות הרישום פחות 100 ₪

  • דיווח על בעיה רפואית דורש הצגת אישור רפואי ובו ציון תאריכי הטיול. את אישורי המחלה יש לשלוח במייל (sahar.sorek@gmail.com) למרכזת השבט עד ל­-14.04.20. לאחר תאריך זה לא יתקבלו החזרים לביטול היציאה לטיול.

  • על מנת לבטל יש למלא את טופס הודעה בדף "רישום וביטול" באתר זה.

bottom of page