top of page

קיום בצוותא שלב א 2020  (נקרא גם מעגלים)

מהי המטרה של התוכנית?
מפגשים משותפים בין נוצרים, מוסלמים, יהודים ודרוזים - כולם חניכי הצופים בישראל!

מה כוללת התוכנית?
המעגלים מתקיימים בסופי שבוע וכוללים פעילויות צופיות מגוונות באחוות מעורבות המאפשרים הכרות אישית קרובה בין המגזרים תוך התנסויות באתגרי הצופיות המעשית.
המפגשים ישלבו גם אירוח בבתי חניכים.

המפגשים מרגשים, חווייתיים ומומלצים עד מאוד!

התאחדות הצופים והצופות בישראל דואגת לארגון הלוגיסטי והחינוכי של המפגשים, כולל
הסעות מהשבטים ועוד.

תאריכי המפגשים?

יפורסמו בקרוב

למי מיועדת התוכנית?
חניכי כיתות ט' ביחד עם המדריכים

שלהם ומלווה בוגר.

איך מתקבלים לתוכנית?
יש למלא טופס ברשת ולשלוח .

מחיר?
250 ש"ח.

המחיר כולל :
הסעות לקורס וחזרה , ארוחות מלאות  החל מארוחת הערב של יום שישי עד ארוחת הצהרים של יום שבת

מה יקבלו המשתתפים? מה יוצא מהתוכנית?
החניכים יעברו חוויה יוצאת דופן ייחודית ויפגשו צופים דומים אך מאוד שונים מהם.
השתתפות בכל המפגשים מקנה  לחניך אפשרות להשתתף בשלב ב בכיתות י'.
התכנית ממשיכה בכיתות י' בקורס המשך מרוכז בן שלושה ימים ובהמשך באפשרות להשתתף במשלחות משותפות של צופים מכל המגזרים לחול בקיץ שאחרי.

bottom of page