top of page

נהלי זיכוי רשמיים של תנועת הצופים (תקציר):

 • הודעה על ביטול הינה רק דרך הלינק למעלה. התאריך הקובע לביטול הינו אוטומטי לפי הדיווח בטופס. ממליץ מאוד לא להתמהמה בהודעה.

 • אם מישהו נתקל בבעיה נא לשלוח מייל מיידית למרכז השבט ולגזבר (פרטים בדף צור קשר).

 • כל צורת הודעה אחרת אינה תקפה !!! למען הסר ספק הודעת וואטסאפ למדריך או מרכז אינה תקפה !

 • ביטול הרשמה (מיסי חבר)

  • בביטול הרשמה של מיסי חבר חלק מהסכום (240 ש"ח) לא יוחזר והולך לתנועת הצופים הארצית. זוהי אינה החלטה ברמת השבט.

  • החזר לאחר ההורדה הינו יחסי למועד ביטול ההרשמה:

   • ביטול עד ליציאה לטיול פתיחת שנה (1.11.19) ,יוחזר 100% מהסכום (לאחר ניכוי 240 ש"ח).

    •  (710-240)*100%=​470 ש"ח.

   • ביטול עד חנוכה יוחזר 70% מהסכום (לאחר ניכוי 240 ש"ח).

    • (710-240)*70%=​329 ש"ח.

   • ביטול עד פסח יוחזר 50% מהסכום (לאחר ניכוי 240 ש"ח).

    • (710-240)*50%=​235 ש"ח.

   • החישובים הם דוגמא למיסי חבר של 710 ש"ח. בתשלומים נמוכים יותר (עקב הנחות) החישוב יותאם לסכום ששולם בפועל.​

 • ביטול טיול/מפעל/סמינר וכדומה

  • ביטול עד סוף הרישום מקנה זיכוי מלא.

  • בביטול מסיום ההרשמה עד 7 ימים לפני היציאה לפעילות ינוכה מההחזר 5% או עד 100 שח הנמוך מבין השניים.

  • ביטול פחות משבעה ימים לפני היציאה לפעילות אינה מקנה שום זיכוי.

  • ביטול עקב מצב רפואי:

   • מקנה זיכוי בניכוי 100 שח.

   • נדרש לשלוח דוא"ל ל- gizbar.sahar@gmail.com עם אישור רפואי רישמי עד סיום המפעל/טיול.

  • אפשרויות לקבלת ההחזר:

   • זיכוי כספי (המחאה בלבד , אין אפשרות לזיכוי באשראי)

   • ​זיכוי עתידי בחשבון הצופים לפעילויות עתידיות

bottom of page